Äntligen kommer ”Baby Brezza – Formula Pro” vällingmaskin till Skandinavien!

IBP Scandinavia är otroligt stolta över att presentera BabyBrezza som samarbetspartner. BabyBrezza är ett amerikanskt varumärke med huvudsäte i New York som tillverkar och producerar produkter för de minsta barnen.

Hjälteprodukten heter Formula Pro som är en helautomatisk välling-/mjölkersättningsmaskin som likt en kaffemaskin mixar och blandar barnvälling och mjölkersättning i exakt mängd samt utan klumpar tack vare den patenterade mix-tekniken.

Tack vare den justerbara droppbrickan kan man använda sig av alla sorters nappflaskor. Produkten är testad och det går bra att använda alla sorters pulver som finns på marknaden.

Detta är ett måste för alla småbarnsföräldrar som värdesätter sin sömn och tid!

Hur fungerar den?

Fyll på vattenbehållaren med vatten och pulverbehållaren med ersättningspulver och låt maskinen stå stand-by. Så fort det behövs räcker det att trycka på knappen så är modersmjölkersättningen/vällingen några få sekunder bort.

Du väljer självklart mängden som ska framtas, 60, 120, 180, 240 eller 300ml. Maskinen är testad och fungerar utmärkt med alla typer av pulver som finns på marknaden och tack vare den justerbara droppbrickan går det bra att använda alla typer av nappflaskor.

Den lufttäta pulverbehållaren rymmer 700g pulver som räcker till ungefär 20st 240ml flaskor. Vattentanken rymmer 1,5l och håller vattnet i perfekt temperatur så länge maskinen är på stand-by. Vattentanken är enkel att fylla på och rengöra.

Formula Pro har en väldigt enkel kontrollpanel där du väljer mängden i ml som du önskar ta fram och trycker sedan på start – några sekunder senare är det färdigt!

Pulvret och vattnet mixas till perfekt konsistens, till perfekt värme, klumpfritt och utan luftbubblor. Detta tack vare den patenterade mix-tekniken som Formula Pro© använder sig av.

Egenskaper:

 • Enkel, problemfri och helautomatisk framtagning av modersmjölkersättning och välling utan något krångel.

 • Patenterad teknik som blandar och mixar pulver med vatten utan klumpar och utan luftbubblor i perfekt temperatur.

 • Lufttät pulverbehållare som rymmer ca 700g pulver som räcker till ca 20 st 240ml flaskor.

 • Vattentanken kan enkelt tas loss och rengöras och fyllas på, rymmer 1,5l vatten.

 • Välj mellan 60, 120, 180, 240 eller 300ml

 • Färdig flaska på några få sekunder

 • Mått: H: 38,5cm, D: 25cm, B: 22cm

Rengöring:

Enligt tillverkaren ska tratten rengöras en gång om dagen. Det går ganska fort att göra. Vattenbehållaren och pulverbehållaren ska tvättas en gång i månaden.

 

IBP Scandinavia is proud to present Baby Brezza as our collaboration partner. Baby Brezza is an American company based in New York that designs and manufactures products for babies. The hero of their products is called Formula Pro and is an all-automatic formula machine. In the same way as a coffee machine, it mixes formula to the exact amount, without any lumps, and to the right temperature, thanks to the patented mixing technique.

This is a must-have for parents that value their sleep and time.

So how does it work?

Fill up the water tank with water, and the formula storage with the powder, and allow the machine to be on stand-by. When you need the formula, all you must do is press the button and the ready-made formula is just a few seconds away. You choose the amount of formula to be made; 60, 120, 180, 240 or 300ml. Thanks to the flexible dripping tray, all kinds of baby bottles can be used. The product is tested and can be used for any kinds of formula on the market. The air-tight formula-storage can hold up to 700g of powder which is enough for 20 240ml bottles. The water tank holds up to 1,5l and keeps the water at the perfect temperature, if the machine is kept on standby. The water tank is also easy to fill and easy to clean.

Formula Pro has a simple panel where you choose the amount of finished formula you wish to have, and then press start- in a few seconds the formula is ready. The powder and the water are mixed to the perfect consistency, and to the perfect temperature, without any lumps and without air-bubbles. This is due to the patented mixing technique that Formula Pro uses.

Qualities:

 • Simple, all-automatic and hassle-free production of formula.

 • Patented technique that mixes the formula with water without lumps and without air bubbles to the perfect temperature.

 • Air-tight formula-storage that holds 700g of powder enough for 20 240ml bottles.

 • The water tank is easily removed, cleaned and filled, and holds 1,5l of water.

 • Choose between 60, 120, 180, 240 and 300ml of finished formula.

 • A ready-to-use bottle in a few seconds.

 • Measurements: H: 38,5cm, D: 25cm, B: 22cm.

Cleaning:

According to the manufacturer, the funnel should be cleaned once a day. It is easy, and quickly done. The water tank and the formula-storage should be cleaned once a month.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Inga taggar än.
Följ oss
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square